ɴÓɴɢ: нủγ ĸê вιên тàι ѕản, ông Ngυyễn Đức Chυng được тrả lạι нàng loạт BĐS và 2 căn cнυng cư cao cấρ

ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ɢɪảᴍ áɴ ᴄʜᴏ ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜà ɴộɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ, ᴛòᴀ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ᴄòɴ ʜủʏ ʙỏ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ đốɪ ᴠớɪ ɴʜà đấᴛ ᴠà 𝟸 ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸/𝟼, ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪảᴍ áɴ 𝟹 ɴăᴍ ᴛù ᴄʜᴏ ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜà ɴộɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ” ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴍᴜᴀ ᴄʜế ᴘʜẩᴍ ʀᴇᴅᴏxʏ-𝟹ᴄ.

ʜᴀɪ đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ ɢɪảᴍ áɴ. ᴄụ ᴛʜể, ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ ɢɪᴀɴɢ (ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀʀᴋᴛɪᴄ) ʟĩɴʜ 𝟹 ɴăᴍ ᴛù (sơ ᴛʜẩᴍ: 𝟺 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù); ʙị ᴄáᴏ ᴠõ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ (ᴄựᴜ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜᴏáᴛ ɴướᴄ ʜà ɴộɪ) đượᴄ ɢɪảᴍ ᴛừ 𝟺 ɴăᴍ ᴛù xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟹𝟶 ᴛʜáɴɢ ᴛù.

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ, ʜĐxx ᴄấᴘ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ᴄòɴ đưᴀ ʀᴀ ᴘʜáɴ ǫᴜʏếᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʟợɪ, ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ xéᴛ xử ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ, ᴄả 𝟹 ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴠõ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ đã ɴộᴘ đủ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟹𝟼 ᴛỷ đồɴɢ ᴍà ᴄấᴘ sơ ᴛʜẩᴍ ʙᴜộᴄ ʜọ ᴘʜảɪ ʟɪêɴ đớɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả. ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ đã ɴộᴘ 𝟸𝟻 ᴛỷ đồɴɢ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ᴄáᴏ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜơɴ 𝟽 ᴛỷ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ ʜùɴɢ ɴộᴘ đủ 𝟺 ᴛỷ đồɴɢ.

ʜĐxx ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ đã đượᴄ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ɴêɴ ʜĐxx ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, đề ɴɢʜị ᴄủᴀ 𝟹 ʙị ᴄáᴏ ᴠà ɴɢườɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʟợɪ, ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʜủʏ ʙỏ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ʙị ᴄáᴏ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀʀᴋᴛɪᴄ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜà ɴộɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ đượᴄ ʜủʏ ʙỏ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ɴʜà đấᴛ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 𝟷𝟶𝟸,𝟽 ᴍ𝟸 ᴛạɪ số 𝟾𝟾 ᴘʜố ᴛʀᴜɴɢ ʟɪệᴛ, ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ; ʜủʏ ʙỏ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ đốɪ ᴠớɪ 𝟸 ᴄăɴ ʜộ ᴄùɴɢ ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 𝟷𝟽𝟻,𝟽 ᴍ𝟸 ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ.

ʙị ᴄáᴏ ᴠõ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ đượᴄ ʙỏ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴋʜᴜ ɴʜà đấᴛ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 𝟷𝟹𝟸,𝟿 ᴍ𝟸 ᴛạɪ số 𝟺𝟷 ᴘʜố ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜượɴɢ ʜɪềɴ, ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ. ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ ɢɪᴀɴɢ đượᴄ ʜủʏ ʙỏ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ʜơɴ 𝟷𝟷𝟺,𝟷 ᴍ𝟸 ᴛạɪ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ᴍᴀɪ Độɴɢ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ.

ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀʀᴋᴛɪᴄ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴅỡ ʙỏ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴍáʏ ᴍóᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ ᴠõ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ ʟà ɴʜà đấᴛ ᴛạɪ 𝟺𝟷 ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜượɴɢ ʜɪềɴ, ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ, ɢồᴍ: ɴʜà đấᴛ ᴛạɪ số 𝟾𝟾 ᴛʀᴜɴɢ ʟɪệᴛ (ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ), 𝟸 ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʟà ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴍᴀɪ Độɴɢ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀʀᴋᴛɪᴄ, ɢồᴍ ᴍộᴛ số ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ.