Trang chủ HÓNG HỚT ɴÓɴɢ: Công an TP.HCM cнínн тнức gιa нạn тạм gιaм vớι вà...

ɴÓɴɢ: Công an TP.HCM cнínн тнức gιa нạn тạм gιaм vớι вà Pɦυ̛ơпg Hằng, тιếт lộ ngυyên nнân вấт ngờ

4

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ, ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄầɴ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ʜơɴ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜᴏặᴄ ʜủʏ ʙỏ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸.𝟼, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (𝟻𝟷 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ).

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ, ᴠụ áɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ʜơɴ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ để ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜᴏặᴄ ʜủʏ ʙỏ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟹.𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 𝟹 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟸 Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 (sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽).

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã xáᴄ địɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢɪúᴘ sứᴄ, ʜỗ ᴛʀợ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ǫᴜảɴ ᴛʀị 𝟷𝟸 ᴋêɴʜ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ… ᴄʜᴏ ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đờɪ ᴛư ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ”, “ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄǫĐᴛ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ để xᴇᴍ xéᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟸.𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ 𝟼 ᴄá ɴʜâɴ ᴛố ᴄáᴏ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ 𝟼 đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ɴàʏ, ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢọɪ ᴛêɴ ᴠà ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛụᴄ, đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ để xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ… ᴄủᴀ ʜọ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢườɪ ᴛʜâɴ.

sᴀᴜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ᴠề ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, để ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴠụ áɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴏ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ɴɢườɪ ᴛố ᴄáᴏ ᴠà ɴɢườɪ ʙị ᴛố ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴠụ áɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴛừ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ “ɢọɪ ᴛêɴ” ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ʙà ʜằɴɢ đã “ᴛố” ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ, ᴍᴄ Đạɪ ɴɢʜĩᴀ… ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴄʜᴏ đồɴɢ ʙàᴏ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ʟũ ʟụᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

sᴀᴜ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅốɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ đóɴɢ ɢóᴘ, ủɴɢ ʜộ để ᴄứᴜ ᴛʀợ đồɴɢ ʙàᴏ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ʙà ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ʙị ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ, ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ… ᴛố ᴄáᴏ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄôɴɢ ᴅâɴ.