Trang chủ HÓNG HỚT ɴÓɴɢ: Tòa тrιệυ тập 8 nнân cнứng là cán вộ Công an...

ɴÓɴɢ: Tòa тrιệυ тập 8 nнân cнứng là cán вộ Công an тrong ∨υ̣ άи тịnн тнấт вồng laι

7

ᴛᴀɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ (ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xéᴛ xử ᴠụ áɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ” ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼. ʜĐxx sẽ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ɢồᴍ: 𝟽 ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴠà 𝟷 ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʜậᴜ ɴɢʜĩᴀ (ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ), ᴄùɴɢ 𝟾 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟸𝟶/𝟼), ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛᴀɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ (ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ) đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đưᴀ ᴠụ áɴ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ʀᴀ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜủ ᴛọᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʟà ᴛʜẩᴍ ᴘʜáɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʟɪɴʜ ᴅᴜʏ; ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠɪêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ Đôɴɢ, Đặɴɢ ʜᴏàɴɢ ʟưᴜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜựᴄ ʜàɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄôɴɢ ᴛố ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴄùɴɢ 𝟷 đơɴ ᴠị ᴠà 𝟷 ᴄá ɴʜâɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʙị ʜạɪ. ʜĐxx ᴄũɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ɢồᴍ: 𝟽 ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴠà 𝟷 ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʜậᴜ ɴɢʜĩᴀ (ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ), ᴄùɴɢ 𝟾 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sẽ xéᴛ xử 𝟼 ʙị ᴄáᴏ, ɢồᴍ: ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴅươɴɢ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ), ʙà ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ) – ᴄùɴɢ ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừɴɢ độɴɢ ᴄơ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ɴɢôɴ ʟᴜậɴ để ᴠɪếᴛ, ᴄʜɪᴀ sẻ đăɴɢ ᴛảɪ, ᴛự ᴅᴏ ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿 đếɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ đã sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɴʜư ᴍáʏ ᴛíɴʜ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ để đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙịᴀ đặᴛ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ɴʜằᴍ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴋíᴄʜ độɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ… ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đếɴ ở ᴛạɪ số 𝟷𝟿𝟷ᴀ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴅᴏ ʙị ᴄᴀɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ʟàᴍ ᴄʜủ ʜộ. Ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʙɪếɴ ɴơɪ đâʏ ᴛʜàɴʜ ᴄơ sở ᴛᴜ ᴛạɪ ɢɪᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ʟấʏ ᴛêɴ ‘ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ’, sᴀᴜ đổɪ ᴛêɴ ᴄơ sở ɴàʏ ᴛʜàɴʜ ‘ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ’.

Ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ᴄʜỉ đạᴏ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴍọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴠɪếᴛ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴛậᴘ ʜáᴛ… ᴠà ᴛạᴏ ᴍộᴛ số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để đăɴɢ ɴʜữɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ʜàɴʜ độɴɢ ɴơɪ đâʏ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ đưᴀ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴠâɴ xᴇᴍ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ đồɴɢ ý ᴛʜì ᴍớɪ đượᴄ đăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ.

ᴄó 𝟻 ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴠà 𝟷 ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠà ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ǫᴜᴀ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà xáᴄ địɴʜ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜᴏảɴ 𝟸 đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷.

ᴄả 𝟼 ʙị ᴄᴀɴ đềᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴠì ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴘʜạᴍ ᴛộɪ 𝟸 ʟầɴ ᴛʀở ʟêɴ. ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ ᴄó ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʟà đã ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ᴄảɪ.