Trang chủ HÓNG HỚT Tɪɴ ᴠᴜɪ: Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ “sáɴɢ ᴄửᴀ” đượᴄ ɴʜẹ ᴛộɪ ᴋʜɪ Côɴɢ...

Tɪɴ ᴠᴜɪ: Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ “sáɴɢ ᴄửᴀ” đượᴄ ɴʜẹ ᴛộɪ ᴋʜɪ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠà TP.HCM ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ

6

Nɢàʏ 19/6, ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜưᴀ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴍà ᴘʜíᴀ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ. Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴘʟᴏ, ᴄáᴄʜ đâʏ ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʀướᴄ đó để ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴠụ áɴ ᴍà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. Tʜᴇᴏ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴛʜụ ʟý đơɴ ᴄủᴀ 7 ɴɢườɪ ᴛố ᴄáᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ), ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó đơɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄᴀ sĩ Tʜủʏ Tɪêɴ – Côɴɢ Vɪɴʜ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ…

Cáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ đã ᴛố ᴄáᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢọɪ ᴛêɴ ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛụᴄ, đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ʜọ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ…

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ. ɴɢàʏ 22/4, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Căɴ ᴄứ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ɴɢôɴ ʟᴜậɴ, sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ (ᴢᴀʟᴏ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʙʟᴏɢɢᴇʀ) ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ, ᴄó ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɴóɪ, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ đạᴏ đứᴄ, ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ, ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜ.ụᴄ ᴍ.ạ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ đã xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ. Mặᴄ ᴅù ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜưɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

Hàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛộɪ: ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2, Đɪềᴜ 331, Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣.

Nɢàʏ 6/4, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴠɪệɴ KSND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ xử ʟý. Vì ᴠậʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ để Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Nɢàʏ 19/6, ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜưᴀ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴍà ᴘʜíᴀ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ. Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴘʟᴏ, ᴄáᴄʜ đâʏ ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ʜᴀɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ᴄầɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠì ᴠậʏ ʜồ sơ ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM. Sᴀᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ, ɴʜɪềᴜ ʙạɴ đọᴄ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ɴếᴜ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʜế ɴàᴏ?

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴍỗɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ sẽ ʙị xử ʟý ᴍộᴛ ʟầɴ. Hàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄủᴀ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴàᴏ sẽ ʙị xử ʟý ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đó.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴếᴜ ʙị ᴄᴀɴ ʙị ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄùɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴍộᴛ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴛộɪ ᴠà áᴘ ᴅụɴɢ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ để xéᴛ xử ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ. Ôɴɢ ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ sẽ ɢɪảᴍ ᴛʜɪểᴜ đượᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄôɴɢ sứᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄó ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙị ᴄᴀɴ, ʙị ᴄáᴏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴄôɴɢ ʙằɴɢ, đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ, ᴠớɪ 2 ʟầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ 2 ʟầɴ ʙị ᴋếᴛ áɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʟà ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 2 ɴăᴍ đếɴ 7 ɴăᴍ.

Nếᴜ ʙị 2 ɴơɪ ᴋếᴛ áɴ 2 ʟầɴ ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴàʏ, ᴠớɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʀêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ xéᴛ xử sᴀᴜ sẽ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄộɴɢ ᴅồɴ ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄủᴀ ʙảɴ áɴ ᴛʀướᴄ để ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙảɴ áɴ sᴀᴜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠà ʙảɴ áɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ sẽ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴍứᴄ áɴ ᴍà ᴛòᴀ áɴ ᴄáᴄ ᴄấᴘ đã xéᴛ xử ᴛʀướᴄ đó.

Còɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ʙởɪ 2 ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴄùɴɢ ᴠề ᴍộᴛ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó đượᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ, ʀồɪ xéᴛ xử ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ, ʙà ʜằɴɢ sẽ ʙị áᴘ ᴅụɴɢ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ địɴʜ ᴋʜᴜɴɢ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ʟà ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴếᴜ ʙị ᴋếᴛ ᴛộɪ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜỉ ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 7 ɴăᴍ ᴛù ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2, Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣. Nʜư ᴠậʏ, ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʟà ᴄó ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Vɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʟạɪ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜỉ ʙị ᴋếᴛ áɴ ᴠề ᴍộᴛ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴠà ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴàʏ ᴄó ᴛʜể sẽ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 7 ɴăᴍ ᴛù.

Còɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ, ʜᴀɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ độᴄ ʟậᴘ xéᴛ xử ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ᴠụ áɴ, ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴛʜể ǫᴜá 7 ɴăᴍ ᴛù ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ – ôɴɢ Cườɴɢ ɴóɪ ʀõ.