Người đàn ông bị rắn hổ cắn mang cả thủ phạm đến bệnh viện ủng hộ 80 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo

Cộng Đồng Scotl 08/09/2020 14:00

Sau khi đóng tiền viện phí 2 vợ chồng người đàn ông Tây Ninh bị rắn hổ cắn đã trao tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.