Đàn anh đàn chị trong nghề cùng nhiều nghệ sĩ nói gì về Album đầu tay của AMEE?

Giải Trí & Sao Scotl 28/06/2020 06:00

Là những người sở hữu album vật lý đầu tay của Amee, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Only C, Tiên Cookie, Tóc Tiên... đã có những nhận xét về sản phẩm này.