Bố và người tài xế của cô gái Hà Nội bị nhiễm Covid-19 không bị lây

Covid-19 Scotl 07/03/2020 23:00

Bố của bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung và người lái xe của ông được cho đã từng tiếp xúc với cô vào ngày 3/3, hôm nay đã có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính.