Đạo diễn Lê Hoàng: "Hãy coi tiền như rác khi bạn đã có thật nhiều tiền"

Giải Trí & Sao Dee 04/03/2020 06:00

Trong tập 8 của chương trình talkshow "9 người 10 ý" Đạo diễn Lê Hoàng đã có quan điểm cá nhân về sự quan trong của tiền trong cuộc sống, theo Lê Hoàng khẳng định chúng ta nên coi tiền như rác và chỉ một điều kiện khi bạn có thật nhiều tiền.